Meer een vloek dan een zegen

Als je kind niet lekker in haar vel zit en haar ontwikkelingsvoorsprong meer een vloek dan een zegen blijkt

Author:
Sandra Turel
Category: Mama
Tags: persoonlijk, basisschool, onderpresteren, schoolprestaties, hoogbegaafd, ontwikkelingsvoorsprong, ontwikkeling kind
Source: mamaplaneet.nl